Start in lichte spreidstand met gebogen benen, handen zijn op schouderhoogte. Maak 4 gekruiste slagbewegingen op de handschoenen van de coach. Tik na de 4de slag het kussen op de grond. Herhaal deze oefening zoveel mogelijk keer in 2 minuten!

Verdeel je krachten over de 2 minuten en schenk aandacht aan de juistheid van uitvoering!

Roy Claeys