Sta in plankhouding met beide ellebogen op de balance ball. Hou het lichaam in één rechte lijn.

Tik afwisselend met linker en rechter hand de spots naast de mat. Zorg dat er steeds één onderarm op de halve bal steunt.

Maak zoveel mogelijk tikbewegingen binnen de 30 seconden!

 

Hou het lichaam gedurende de volledige tijd in een correcte positie.

Roy Claeys